E-Z Contact Book 4.8.0.14

E-Z Contact Book 4.8.0.14

Dmitri Karshakevich – 5,6MB – Freeware – Windows
E-Z Contact Book is a free easy to use yet powerful Windows program to store and manage contact information. You can use it as a business directory, customer database, or a personal contact address/phone/email book. Phone numbers, emails, web pages, faxes, business and home addresses, customer notes - you can maintain all this data in an organized format. You can start sending emails, open web pages and making calls using Skype in one click. The program has a simple intuitive interface with quick and powerful 'wildcard' search feature.
A licensed Full Version is available, which allows seamlessly syncing your contacts with Google Contacts. It also includes better email support for power users and small businesses.

Program features:
- Import and export data to/from comma-separated (CSV) text files, MS Outlook, Google CSV files, vCard files, and its own database backup files
- Printing of a single card or the entire Contact Book
- Birthday reminders
- Print mail envelopes
- Locate addresses in Google Maps
- Backup and restore contact information
- Sync with Google Contacts
- Send email to groups of contacts

Tổng quan

E-Z Contact Book là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Dmitri Karshakevich.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của E-Z Contact Book là 4.8.0.14, phát hành vào ngày 02/07/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.8.0.14, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

E-Z Contact Book đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,6MB.

E-Z Contact Book Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho E-Z Contact Book!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có E-Z Contact Book cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản